EMPRENEM COMERÇ

Establiment comercial amb un nou titular o la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica. L’establiment haurà d’obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2020.

L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 10.000,00 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000 euros.

Accions susceptibles de suport

 • Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l’establiment.
 • Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia.
 • Despeses de lloguer de local ocasionades fins al 30/09/2020.

AVALEM COMERÇ

Ajudes per incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.

L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros.

 

Accions susceptibles de suport

 • Es consideraran susceptibles de suport les inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta plataforma en línia de comerç electrònic. En aquestos casos es consideraran susceptibles les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.
 • La inversió aprovada no ha de ser inferior a 3.000 euros.
 • Actuacions efectuades des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 d’octubre de 2020.

 

III. AVALEM ARTESANIA

Les ajudes es destinaran a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros. En el cas en què l’artesà o artesana participe en un certamen fora del territori espanyol i sol·licite suport per a això, aquest límit serà de 7.500 euros.

Accions susceptibles de suport

 • Participació com a expositor o expositora en certàmens firals, incloent-hi els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominant artesà. Es consideraran susceptibles de suport les despeses de lloguer d’espai i d’estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.
 • Despeses derivades de la protecció, el disseny o la marca del producte, així com les d’incorporació del disseny en la definició i l’execució del producte.
 • Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en el web, si és el cas.
 • Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.
 • Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora.

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania i la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8705, de 26/12/2019).