Mostrando los resultados de 1 a 10 de 345

28-06-2018 Arriben les rebaixes a Silla

Un any més arriben les rebaixes i l’Ajuntament de Silla, a través de l’Agència de Promoció del Valencià i aDES, vol donar suport al comerç oferint-vos gratuïtament els cartells de «Rebaixes» i «Descomptes», així com les etiquetes dels preus.

En uns dies passarà una persona de l’Ajuntament o d’AESI a repartir-vos el material. Si en necessiteu més, podeu passar per aDES (carrer de la Llibertat, 2).

L’objectiu és que el comerç, en aquesta època, tinga una imatge unitària del poble amb els cartells en valencià però, sobretot, que la gent es quede i compre al poble.

 

25-06-2018 IV FERIA OUTLET

Ayuntamiento de Silla pone en marcha una nueva edición de la Feria Outlet.

Te esperamos el próximo dia 30 de junio en el parquing de la plaza de la Iglesia de 9 a 14 horas dónde encontrarás grandes ofertas a precios inmejorables.

01-06-2018 Summer Shopening Night

El dia 1 de juny es celebra la ja tradicional Summer shopening night, on alguns dels comerços de Silla romandràn oberts fins les 00.00 h de la nit on podrem gaudir de promocions i ofertes especials acompanyats, de bona música, cocktails i bon ambient.

01-06-2018 GRAN PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA “ÉS PRIMAVERA AL COMERÇ DE SILLA”

La campanya de promoció del comerç de Silla organitzada per l’Ajuntament de Silla amb col·laboració amb l’AESI ha segut un èxit de participació, tant pel que fa als comerços participants amb 131 comerços adherits com pel que fa als consumidors.

 

En el marc d’aquesta campanya s’han repartit 3.300 regals directes per les compres realitzades als comerços participants. Els regals han estat molt variats: plantes, tasses, samarretes, borses de compra, borses tèrmiques, entrades a la piscina coberta i d’estiu, entrades al teatre municipal a les noves instal·lacions Carmen Valero, obridors, agendes, carpetes, calendaris, auriculars entre altres.

 

La campanya és va iniciar el 10 d’abril finalitzant en maig, per promoure i animar les compres als comerços locals, així com difondre els avantatges que ofereix comprar al comerç Silla. Per aquest motiu, els comerços participants han lluït uns adhesius situats a l’entrada del local en forma de flor amb les raons per comprar al comerç de proximitat de Silla i qui són els comerços participants.

 

Des de l’Ajuntament de Silla, a través del Servei de Promoció Econòmica aDES s’està molt satisfet de l’acceptació d’aquesta acció promocional, i es continuarà unint esforços en activitats semblants per enfortir i vertebrar l’activitat econòmica del municipi.

15-05-2018 I ENCONTRE EMPRESARIAL DE SILLA

Un espai on l'empresariat del Polígon de l'Alteró podrà coneixer: - Els projectes municipals sobre el polígon - L'estudi elaborat per la Universitat Politècnica de València - Les empreses del polígon, crear una xarxa de contactes i sergies amb elles.

18-04-2018 Campanya Dia de la Mare

Amb motiu del Dia de la Mare, Aesi amb la col.laboració de l´Ajuntament de Silla, ha organitzat una gymcana. Per poder participar només s´ha de comprar al comerç locals i presentant el justificant de compra superior a 20 €, es triarà un sobre que contindrà un regal directe. Hi han més de 50 regals

06-03-2018 El comerç de Silla et porta a la mascletà

L´associació d´empresaris de Silla (Aesi) i l´Ajuntament de Silla et porten a la mascletà. Per comprar als comerços associats, s entrarà en el sorteig d´un passe per a una balconada vip per gaudir de la mascletà des d´un lloc privilegiat

20-02-2018 CONVOCATORIA D'AJUDES PER AL FOMENT I SUPORT DEL TREBALL AUTÒNOM 2018

  

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL SUPORT AL MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES L’EMPRENEDORIA

Objecte

Atorgar una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixements necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Persones beneficiàries

 • Dones treballadores autònomes embarassades o en procés d’adopció.
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.

 

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. La contracció ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
 2. La persona contractada ha d’estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contracció.
 3. La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consaguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció ascendirà:

 1. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 3 mesos de duració: 1.500€.
 2. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 6 mesos de duració: 3.500€.

Els imports s’incrementaran en 500€ si es contracta una persona amb diversitat funcional o dona.

 

Els contractes a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

 

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom dones.

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.

 

 

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DIRIGIT A L’EMPRENEDORIA

 

Objecte

Atorgar una renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial independent, al seu establiment com a personal treballador autònom en projectes innovadors.

Persones beneficiàries

 • Persones desocupades que es constituïxquen en personal treballador autònom o pel seu compte.
 • Queden excloses persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. Haver iniciat activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2018.
 2. Estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici d’activitat..
 3. Figurar d’alta al Cens d’obligats tributaris i en el RETA previ a la presentació de la sol·licitud.
 4. No haver figurat en el RETA en els 6 mesos anteriors a l’inici d’activitat.
 5. No haver sigut beneficiari en els 3 exercicis anteriors de subvencions del SERVEF per constitució autònom.

 

 

 1. El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, es necessitarà informe de qualsevol entitat inclosa en el mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la CV.

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció es determinarà d’acord amb la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:

 1. Persones desocupades en general: 2.500€.
 2. Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000€.
 3. Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500€.
 4. Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500€

Els imports de les lletres 1,2 i 3 s’incrementaran en 500€ en el cas de dones.

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

 

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom.l
 

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail:ades@silla.es

 

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.